Godine odnosno pocetak rada ikb a vezan je za pocetak formiranja prvih poslovnih banaka koje se formiraju sa sjedistem na […]